Pirkanmaan Rakentajat PIRA ry on Pirkanmaan talousalueen keskeisten rakennusalan järjestöjen yhteistoimintayhdistys. 
PIRA järjestää vuosittaisen Pirkanmaan rakennuspäivän, jäsenilleen koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia sekä opintomatkoja.


PIRA on aloittanut toimintansa vuonna 1982 ja yhdistykseksi se rekisteröitiin vuoden 2006 lopulla.


Pirkanmaan Rakentajat PIRA:n hallitus koostuu jäsenyhdistysten edustajista ja kutsutuista jäsenistä. Varsinaisia jäseniä on kaksi jokaisesta yhdistyksestä. Lisäksi tapahtumien järjestelyissä on mukana ulkopuolisia avustajia.

Toiminnan tärkein yksittäinen tapahtuma on vuosittainen Pirkanmaan Rakennuspäivä.

Alkuajoista lähtien ohjelmaan on kuulunut ulkomaille suuntautunut opintoretki, PIRA-matka. Kohteena on ollut kulloinkin sen hetken rakentamisen kannalta erityisen kiinnostava eurooppalainen kaupunki. Kotimaan asuntomessuille alettiin järjestää matkoja vuodesta 2000 lähtien.

Ajankohtaiset koulutus- ja kulttuuritapahtumat ovat myös tulleet osaksi PIRA:n toimintaa.

Tampereen LVI-tekninen yhdistys ry

TaLVI ry on perustettu vuonna 1954 Pirkanmaan talousalueella lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan alalla toimivien ja sitä opiskelevien henkilöiden ammatilliseksi yhdyssiteeksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yleisesti alan kehitystä ja erityisesti jäsentensä ammattitaitoa ja verkottumista.

Tämän toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, opinto- ja tutustumismatkoja, koulutus-, julkaisu- ja näyttelytoimintaa sekä erilaisia virkistystapahtumia.

TaLVI ry ->>⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tampereen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

Suomen vanhin Rakennusmestariyhdistys on perustettu 1896 ja täyttää tänä vuonna 127 vuotta.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea jäsenistön kilpailukykyisen ja korkean ammattitaidon sekä arvostuksen säilymistä, jäsenten ja rakennusalan tuotanto- ja talotekniikan amk-opiskelijoiden osallistumista yhdistyksen toimintaan ja uudistamistyöhön.

Yhdistys antaa taloudellista ja toiminnallista tukea jäsenten, alajaostojen ja AMK -opiskelijoiden toiminnan aktivoimiseksi.

TRY ->>  

Sähkösuunnittelijat NSS ry

Suomen sähköalan suunnittelijoiden ja suunnittelutoimistojen yhdistys, jonka toiminta-ajatuksena on kehittää hyvää sähkösuunnittelutapaa ja toimia jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä.

NSS RY ->>

Tampereen seudun arkkitehdit SAFA

Jäseniämme ovat muun muassa Tampereen, Jämsän ja Mäntän alueella asuvat safa-arkkitehdit.

TAMSAFA ->>⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

RIL ry

RIL on rakennetun ympäristön toimialan diplomi-insinöörien ja teekkareiden vuonna 1934 perustettu valtakunnallinen järjestö.

  • RIL täydennyskouluttaa ja julkaisee alan ohjeita ja käsikirjoja
  • RIL valvoo jäsentensä etuja ja kehittää heidän ammattitaitoaan
  • RIL kehittää aktiivisesti koko alan toimintaedellytyksiä

Toimialan osia ovat mm. rakennus-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikka sekä kiinteistöala. Jäsenemme toimivat kentän kaikilla laidoilla, kaikissa rooleissa ja elinkaaren kaikissa vaiheissa asiantuntijoina sekä päätöksentekijöinä.

RIL ->> 

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry

Ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen keskusliitto, jonka tavoitteena on parantaa edustamiensa ammattikuntien toimintaedellytyksiä niin työ- kuin yhteiskuntaelämässä.

RIA ry ->>